Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Nim?
Dodane przez Administrator dnia 13 styczeń 2016

Przygotowania do uroczystej Wigilii w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych poprzedziła w dniu 22 grudnia 2015 r. wspaniała msza święta koncelebrowana przez księży Zgromadzenia pod duchowym przewodnictwem ks. Dyrektora Leszka Przybylskiego, który witając zebrane Grono Nauczycielskie, zaproszonych gości i młodzież szkolną, w niezwykle ciepłych słowach zawarł przemyślenia dotyczące narodzin Jezusa i potrzeby tych narodzin dla każdego z nas...


Treść rozszerzona

Przygotowania do uroczystej Wigilii w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych poprzedziła w dniu 22 grudnia 2015 r. wspaniała msza święta koncelebrowana przez księży Zgromadzenia pod duchowym przewodnictwem ks. Dyrektora Leszka Przybylskiego, który witając zebrane Grono Nauczycielskie, zaproszonych gości i młodzież szkolną, w niezwykle ciepłych słowach zawarł przemyślenia dotyczące narodzin Jezusa i potrzeby tych narodzin dla każdego z nas.

Owe przemyślenia trafnie korespondowały z niezwykle ciekawą homilią ks. Pawła Wojakiewicza – której centralnym punktem odniesienia stało się pytanie: czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Nim” – „Słowem które stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Stawiane pytania w tej homilii „czy musi coś w nas pęknąć – mur, niewidzialna szyba, by otworzyć się na drugiego człowieka, brata, siostrę”, skłaniały uczestników mszy do głębokiej refleksji, do zastanowienia się nad własnym życiem i postępowaniem wobec innych.

Msza miała uroczystą oprawę, nie tylko w czytanym słowie bożym przez młodzież, ale i wspaniałych pieśniach odśpiewanych przez młodzież szkolną pod dyrygenturą p. Pawła Gościńskiego.

Dopełnieniem podniosłych chwil przeżytych podczas mszy świętej było bardzo liczne uczestnictwo zebranych w Eucharystii komunii świętej.

Po mszy Dyrekcja Zespołu i Grono Pedagogiczne spotkało się z seniorami tej szkoły na uroczystej wigilii przygotowanej przez kier. Internatu Zespołu Szkół Michalickich p. mgr Małgorzatę Sieniawską.

Spożycie, w bardzo ciepłej atmosferze tradycyjnych potraw wigilijnych poprzedziły wzajemne życzenia, z których przebijała troska o wzajemne zrozumienie, poszanowanie i by w przyszłym roku Boża Dziecina nie szczędziła swych łask.

Podniosły charakter spotkania wigilijnego podkreślały odśpiewane wspólnie kolędy.