Dzień Edukacji - święto naszych nauczycieli i wychowawców.
Dodane przez Administrator dnia 27 październik 2015

Dzień Edukacji - święto naszych nauczycieli i wychowawców. które obchodziliśmy 14 października, rozpoczęło się w Michalickim Zespole Szkół uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez księży:

Licznie zgromadzone grono pedagogiczne wspólnie z uczniami mogło wysłuchać ...


Treść rozszerzona

Dzień Edukacji - święto naszych nauczycieli i wychowawców. które obchodziliśmy 14 października, rozpoczęło się w Michalickim Zespole Szkół uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez księży:

Licznie zgromadzone grono pedagogiczne wspólnie z uczniami mogło wysłuchać ciekawej homilii wygłoszonej przez ks. Jerzego Leśniewskiego nawiązującej do przypowieści biblijnej ,, O dobrym Samarytaninie", w której to ksiądz kierował myśli uczestników mszy ku pytaniu ,,kim my jesteśmy w życiu w stosunku do drugiego człowieka" . Przyznać należy że, rzadko zastanawiamy się nad tym i ta homilia przypomniała nam o tym.

Dziękując za udział w mszy ks.dyrektor Leszek Przybylski zwrócił szczególną uwagę na jej wspólne przeżywanie określające postawę wobec życia, wiary i obowiązków, każdego z nas. Po uroczystej mszy przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaprosili wszystkich zebranych na ciekawy, prowadzony z poczuciem humoru montaż poetycko - muzyczny o szkole i pedagogach przygotowany przez nauczycieli Katarzynę Bajger, Martę Wojtoń i Wojciecha Madejskiego. Do prezentacji poetycko - muzycznej głos zabrał ks. dyr. Leszek Przybylski, który w swojej wypowiedzi podkreślił rolę nauczyciela w wychowaniu i kształceniu postaw młodego pokolenia.

Dziękując za pracę z młodzieżą wyróżnił wśród grona pedagogicznego nauczycieli, którzy w tym roku szczególnie zasłużyli na nagrodę.
Przyznane wyróżnienia otrzymali:

Podkreślając znaczenie wkładu pracy w dobre funkcjonowanie szkoły pracowników administracji - na szczególne wyróżnienie zasłużył p.Tomasz Zajdel.

Po uroczystości zaproszeni goście - emerytowani nauczyciele i pracownicy, grono pedagogiczne wraz z dyrekcją spotkało się na uroczystym obiedzie w internacie. Jak zawsze, nad wszystkim czuwała p.kierownik internatu Małgorzata Sieniawska.

Obiad smakował wyśmienicie a ks. dyr.Leszek Przybylski podkreślił szczególne znaczenie integracji dzięki takim spotkaniom.